Arkeoloji

ARKEOLOJiK ALANLARIN İNCELENMESİ

Arkeolojik alan incelemeleri jeofiziğin önemli araştırma dallarından biridir. 1940’lı yılların ikinci yarısından sonra ortaya çıkan bu çalışmalar günümüzde arkeolojik alanların incelenmesinde en çok başvurulan yöntemlerden biri olmuştur. Değişik jeofizik yöntemler yardımıyla arkeolojik alanların incelendiği bu çalışmalarla, yeraltında gömülü durumda bulunan arkeolojik nesneler ayrıntılı biçimde ve görselleştirmenin tüm olanakları kullanılarak belirlenmektedir. Böylece yeraltının üç boyutlu görüntüleri oluşturulmakta ve değişik derinliklerdeki yapılar kesmeler (slice) yardımıyla gösterilebilmektedir. Böylece aranan hedeflerin arkeolojik yorumlamaları olanaklı duruma gelmekte ve gömülü tüm özellikler ile özellikle onların mimari özelliklerinin saptanması olanaklı olabilmektedir. Bu çalışmalarda tümleşik jeofizik tekniklerin kullanılmasıyla yeraltındaki arkeolojik konteks daha ayrıntılı saptanabilmekte ve yorumlar kazı ekiplerine daha yararlı sonuçlar verebilmektedir. Arkeolojik alanlardan toplanan bu tür tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi temelinde belgelenmesiyle de arkeolojiye ve gelecekte yapılacak çalışmalara önemli bir destek sağlanabilmektedir. Ayrıca restorasyon ve konservasyon çalışmaları sırasında jeofizik yöntemlerin kullanılması, çalışmalara önemli bir temel sağlamaktadır. Böylece günümüzde halen ayakta kalmış bulunan kültürel yapıların içerdiği yapısal sorunlar ve bu yapılar içinde bulunmamış durumdaki gömülü özellikler yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler yoluyla saptanabilmektedir. Yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler yoluyla yeraltında gömülü santimetrik boyuttan onlarca metre boyutlarına değin değişik özelliklerdeki yapısal öğeler yer içinde birkaç cm derinden yaklaşık 10 m derinliğe değin duyarlı bir biçimde saptanabilmektedir.