Tarımsal Alan

TARIMSAL ALANLARIN İNCELENMESİ

Tarımsal alanların incelenmesi jeofizik cihaz ve enstrümanların hızının ve duyarlığının artışı ile birlikte tarımsal sahalara da girmiştir. Günümüzde beslenme gereksinimlerinin artışı ve yiyecek endüstrilerinin gelişimi ile birlikte toprağın daha verimli kullanılması amacıyla ayrıntılı araştırmaların yapılması zorunlu duruma gelmiştir. Bu amaçla jeofiziksel anlamda elektrik resistivite, radar, manyetik ve benzeri yöntemlerden yararlanılarak tarımsal alanlarda aşağıda tanımlanan sorunlar üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılabilmektedir;

  • Çok yıllık bitkilerin yetiştiği alanlarda çok hassas biçimde topraktaki birimlerin belirlenmesi çalışmalarında,
  • Tarımsal girdilerin optimize edilmesi için gerekli toprak analizlerinde,
  • Sulama duyarlığının saptanmasında,
  • Alan için uygun yeni ekin ve bitki türünün saptanmasında,
  • Toprağın yüksek ayrımlı olarak haritalanmasında,
  • Sulama, gübreleme gibi uygulamalarda en uygun tekniklerin seçilmesi için toprak yapısının özelliklerinin görüntülenmesi ve bunların dönemsel olarak incelenmesi,
  • Bağcılık uygulamalarında üzüm verimini artırmak için toprak yapısının haritalanması ve yapılacak tarımsal uygulamalara en uygun yöntemlerin saptanması,
  • Toprağın fiziksel özelliklerinin değişik jeofizik teknikler yardımıyla haritalanması.

Böylece tarımsal uygulamalarda ürün kalitesi artmakta ve verim artışı sağlanmaktadır.