Arkeolojik Alanlardan Toplanan Jeofizik Verilerinin Değerlendirilmesi Ve Görselleştirilmesi

Arkeolojik alanlardan toplanan jeofizik verinin değerlendirilmesi ve görselleştirilmesi arama ve yorumlamanın önemli bir aşamasıdır. Burada söz konusu aşamalar tam anlamıyla, uygun koşullar ve yöntemler içinde yapılırsa, gömülü arkeolojik hedefleri belirlemek olanaklı olabilecektir. Aksi takdirde birçok harita ve görüntü elde edilebilmekle birlikte doğruya yakın bir yeraltı kesiti, görüntüsü ya da modeline ulaşmak olası olmayacaktır. Bu aşamalar belirli bir ön veri düzeltme ve değerlendirme, verinin uygun yöntemlerle değerlendirilmesi aşaması, yorumlamayı güçlendirici sinyal ve görüntü işleme yöntemlerinin uygulanmasını zorunlu kılar. Böylece uygun veri işleme ve görüntülendirme teknikleri yardımıyla doğru yorumlamaya ulaşmak olası olacaktır. Bu aşamaların sonucunda hedef doğruya en yakın arkeolojik yorumu oluşturma aşaması olmalıdır. Aksi takdirde yapılan çalışmalar arkeolojik yoruma önemli bir katkı sağlamayabilir. Veri toplama prosedürleri bu aşamaların en önemli girdisidir ve yukarıdaki işlemler ancak uygun bir veri toplama prosedüründen sonra geçerli olabilecektir.