Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS-GIS) son yıllarda arkeolojik araştırmalarda yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bilgi sistemleri yardımıyla arkeologların doğrudan alanda yaptıkları birçok çalışmanın sonucu bir veri kütüğü temelinde biraraya getirilerek alan hakkında önemli bir belgeleme çalışması yapılmış olmaktadır. Böylece yapılan bir arkeolojik çalışmada arkeolojik araştırma ve kazı sonuçları, haritalama, fotoğraflama, profil çizimleri, arkeolojik prospeksiyon yöntemleri ile elde edilen tüm çıktılar, çıkan malzemelerin yaşlandırma sonuçları gibi birçok konuda yapılan çalışmalar bir veri tabanında belgelenebilmektedir. Ayrıca bu veriler sanal anlamda bir arkeolojik yerleşimin oluşturulmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca bu veriler sanal olarak bir arkeolojik yerleşim planının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır