Su Yolları ve Gömülü Boru Hatları

Günümüz kentlerinin en önemli altyapı elemanlarından biri de yeraltındaki suyollarıdır. Hem temiz su gereksinimi hem de atık su tahliye görevi gören bu tür boru hatları modern kentlerin cadde ve sokaklarının altını kaplamaktadır. Değişik dönemlerde yerleştirilmiş ve bir nevi şebeke sistemi sunan bu yapılarda ortaya çıkan sorunların ve kaçakların belirlenmesi oldukça zordur. Özellikle hem ekonomik kayıplara neden olan, hem de yeraltında binaların zemin ve donatı özelliklerine zarar veren bu tür sorunların yüzey üzerinden ve bir müdahale yapılmadan saptanması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle radar gibi yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler ile yanı sıra elektrik resistivite tomografisi ve sığ elektromanyetik uygulamalar bu problemlerin çözümünde büyük bir öneme sahiptir. Bu yöntemler yardımıyla ilgili özellikler derinlikleri ile birlikte belirlenebilmekte ve ayrıca oluşan kaçaklar ve olası etkileri kolayca saptanabilmektedir.