Otoyol ve Demiryolu İncelemeleri

Jeofizik otoyol ve demiryolu inşası yapılacak alanların yeraltı jeolojik özelliklerinin saptanması ve olası sorunların bulunması açısından büyük önem taşır. Ayrıca işletilmekte olan otoyol ve demiryollarında, özellikle hızlı tren yollarında, zaman içinde kullanılan malzeme özellikleri ile yeterli yer bilimsel çalışmaların yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesinde de önemlidir. Özellikle bu sorunlar yüksek hızlarda hareket eden araçlar için büyük tehlike oluşturabilir. Bu nedenle zayıf zeminler üzerinde inşa edilmiş bu tür yerlerin oturma konumu, ağır tonajdan dolayı oluşan kaplamalardaki sorunlar ve yeraltındaki jeolojik özellikler bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların saptanmasında yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler sorunların saptanmasına önemli katkı sağlayacaktır.