Köprü Donatıları Üzerine İncelemeler

Günümüzde kara ve demiryolları arasındaki ulaşım ağlarının önemli bir yapısı da köprülerdir. Çok farklı konstrüksiyonlardan yapılan köprüler hem doğal koşullardan etkilenmekte hem de zaman içinde yıpranmaktadır. Böylece büyük önem taşıyan bu yapılar üzerinde zayıflık zonları oluşmakta ya da köprü kiriş, ayak ve bağlantı noktalarında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür değişimler yüksek ayrımlı yöntemler (özellikle radar) yardımıyla saptanabilmekte ve böylece olası bir sorun önemli bir olay oluşturmadan çözülebilmektedir. Bu amaçla bu tür yapıların donatıları üzerinde yapılacak periyodik incelemelerle bu tür zonlar ivedi olarak belirlenebilecektir.