İnşaat

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

Jeofizik günümüzde mühendislik yapılarda oluşmuş problemlerin saptanmasında, bu yapıların inşa edileceği yeraltı koşullarının belirlenmesinde ve bina içlerindeki donatıların fiziksel durumlarının incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnşaat mühendisliği uygulamaları yüzeye yakın jeofizik araştırmalarda birçok sorunun çözümüne katkı sağlayan önemli uygulama dallarından biridir.

  • İnşaat yapılacak alanın yeraltı koşullarının yüzey ve kuyu içi ölçümler yardımıyla üç boyutlu modellenmesi ve dinamik zemin parametrelerinin saptanması,
  • Yol ve asfalt özelliklerinin belirlenmesi ve oluşmuş sorunların saptanması,
  • Su yolları ile gömülü boru hatlarının yerlerinin saptanması ve fiziksel durumlarının belirlenmesi,
  • Bina içi donatıların incelenmesi ve sorunların saptanması. Bu amaçla çimento özellikleri ve güncel durumların ayrıntılı araştırmalar ile donatılar içindeki betonarme demirlerinin özellikleri ve durumlarının araştırılması,
  • Ayrıca bina içlerindeki yüzeyden belirlenemeyen bazı bilinmeyen özelliklerin yeri, boyutu ve durumunun incelenmesi ile onların kalite durumlarının denetlenmesinde,
  • Tünel ve metro yapılacak alanların yeraltı durumlarının incelenmesi ve inşa edilmiş tünel ve metro içlerinde yapısal özelliklerin saptanması,
  • Bina içlerindeki nem durumunun incelenmesi,
  • Otoyol ve demiryolları yapılacak alanların yeraltı durumlarının incelenmesi ve inşa sonrası ortaya çıkabilecek sorunların araştırılması,
  • Köprü donatılarının incelenmesi ve oluşacak problemlerin ortaya çıkarılması,
  • Baraj yapılacak alanların yeraltı durumlarının incelenmesi ve yapım sonrası oluşacak sorunların saptanması.