Baraj Yapılarındaki İncelemeler

Bir bölgede baraj yapmadan önce yeraltı özelliklerinin ve barajı etkileyebilecek olası jeolojik yapıların ya da formasyonların önceden saptanması gerekmektedir. Bu amaçla özellikle fizibilite çalışmaları sırasında yapılacak jeofizik çalışmalar büyük öneme sahiptir. Barajların çoğunun karstik jeolojik özellikler ya da tektonik etkilere maruz kalmış kırıklı ve çatlaklı kayaçlar üzerinde yapılma zorunluluğu bu zonları inşa öncesinde yüksek ayrımlı jeofizik tekniklerle önceden incelenmesini zorunlu kılar. Böylece yapılacak bu çalışmalar yardımıyla inşa öncesi ayrıntılı yeraltı özellikleri ortaya çıkarılabilir ve bunların modelleri oluşturulabilir. Ayrıca yapılmış ve su tutmuş barajlar ile atık havuzu niteliğindeki küçük havuzlardaki kaçaklarının saptanması ve periyodik olarak incelenmesinde de jeofizik büyük öneme sahiptir. Özellikle elektrik ve elektromanyetik tekniklerin tümleşik kullanımı ile çok yararlı sonuçlar elde etmek olasıdır.

  • Baraj yapılacak alanların yeraltı durumlarının incelenmesi ve inşa sırası ve sonrasında oluşabilecek sorunların saptanması.
  • Baraj göl sahalarında peryodik olarak yapılacak çalışmalarda göl sahasında oluşan sorunların incelenmesi.
  • Kaya dolgu barajlarda gövdeden kaynaklanan kaçakların belirlenmesi ve bunların dönemsel analizleri.
  • Atık barajlarından yeraltına ve akiferlere sızabilecek kaçakların izlenmesi.