Yol ve Asfalt Çalışmaları

Taşımacılığın önemli bir ağı olan yol sistemleri ve bunların üzerini örten çeşitli kaplamalar ile asfalt örtülerin yüksek ayrımlı jeofizik yöntemlerle incelenmesi, bu tür malzemelerde ve bunların altındaki yeraltı koşullarınını değişimlerinin araştırılmasında büyük öneme sahiptir. Bu tür malzemeler üzerinde kaplama kalınlığı, kaplamadaki bozunmalar, su içeriği, kaplama içindeki farklı malzemelerin özelliklerinin ve durumunun saptanması bu çalışmaların ana konusudur. Aynı zamanda hava alanları pistlerindeki kaplamaların incelenmesi de bu kapsam içinde değerlendirilmektedir.