Bina İçi Uygulamalarda Donatı ve Çimento İncelemesi

Her bina yüksek oranda metal donatı ve çimento içerir. Bunların kurallara uygun yapılması binanın ayakta kalması ve deprem sırasındaki davranışı açısından önemlidir. Ancak bunlar bazen yetersiz ve yanlış malzeme kullanımı, binada oluşacak su ve nem etkileri ile binanın yaşına da bağlı olarak ortaya çıkacak korozyon nedeniyle dayanımlarını kaybetme gibi olumsuz özellikler taşır. Bina açısından önemli bir sorun teşkil edecek bu yapıların yüksek ayrımlı jeofizik tekniklerle incelenmesi günümüzde olasıdır ve özellikle radar yöntemi yardımıyla etkili sonuçlar alınabilmektedir. Bu amaçla yapılacak bir radar çalışmasında; çimento özellikleri ve güncel durumunun saptanması, donatılar içindeki metal barların konumu ve herhangi bir korozyona uğrayıp uğramadığı, içerdiği boşluklar ile kırık ve çatlaklar, bina içinde görülmeyen diğer olumsuz özelliklerin yer ve boyutunun incelenmesi ile onların kalite durumlarının denetlenmesi olası olmaktadır.