Tünel ve Metro Araştırmaları

Tünel ve metro araştırmalarında yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler büyük öneme sahiptir. Bu tür inşaatların yapılacağı alanların yeraltı jeolojik özelliklerinin ve bunlara zarar verecek zayıf zonlar ile faylanmaların saptanması açısından da jeofizik, inşaat mühendisliğine büyük olanaklar sunar. Bu tür zonların önceden bilinmesi inşaata başlamadan önce zaman ve ekonomi anlamında önemli kazançların elde edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca inşa edilmiş bu tür yapılarda ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunların ieofizik yardımıyla incelenmesi de gelecekte ortaya çıkacak önemli sorunların önceden önleminin alınmasını sağlayacaktır.