Yeraltı (Zemin) Koşullarının Araştırılması

İnşaat mühendisliğinde yeraltının jeolojik özellikleri ve buradaki fiziksel koşullar inşa edilecek bir yapı için büyük önem taşır. Günümüzde inşaat alanlarının çoğunun Kuvaterner dolgular içinde olması bu tür araştırmalarda jeofiziği önemli kılar. Özellikle elektrik-elektromanyetik, radar, sismik, gravite ve diğer jeofizik yöntemler yoluyla bu tür ortamların yeraltı görüntülerinin elde edilmesiyle inşaatı yapılacak alanın ne tür formasyon özelliklerine sahip olduğu ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi olası olur. Ayrıca bu alanlar üzerinde yapılacak sismik kırılma çalışmaları yoluyla elde edilecek hız analizlerinden zeminin dinamik davranışları hakkında bilgilere ulaşılmaktadır. Özellikle kuyu içinden yapılan çalışmalarla da yeraltı özellikleri modellenebilmektedir. Tüm bu veriler bağlamında; jeofizik inşaat mühendisliğinin geoteknik dalında önemli bir yere sahiptir ve bu tür çalışmalar yoluyla inşa edilecek yapıların daha duyarlı ve sağlıklı biçimde zemin özellikleri belirlenir ve eğer bir problem varsa, buna göre gereken önlemler kısa sürede alınabilir.