Aktif Fay Sistemlerinin Araştırılması

Aktif fay sistemleri günümüzde yerleşim ve sanayi alanlarını doğrudan tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Günümüzde dünya genelinde kentsel ve sanayi alanlarının yaklaşık %70’i aktif fay sistemlerinin doğrudan etkisi altındadır. Bu etkileri minimize etmek için bu tür zonların çok ayrıntılı ve yorumsal görüntülerinin elde edilmesi ve aktivitenin doğrulanması gerekmektedir. Bu bağlamda jeolojik, jeofizik çalışmalar ve ardından yapılacak paleosismolojik araştırmalarla bu tür fay zonlarının fiziki özellikleri, mekanizması, deprem periyotları, tahmini oluşturabileceği zarar gibi etkenler analiz edilebilmektedir. Böylece aktif fay bulunma olasılığı yüksek bölgelerde yapılacak ayrıntılı jeofizik ve jeolojik çalışmalarla ilgili bölge için uygun deprem senaryoları da üretilebilecektir. Yapılacak bu senaryolar kapsamında kentsel ve sanayi alanların daha uygun tasarımı ve imarı ile binaların daha dayanımlı olması için gerekli analizler, zemin koşulları da göz önüne alınarak, ayrıntılı olarak yapılabilecektir.