Heyelan Araştırması

Günümüzde yerleşimleri en fazla tehdit eden faktörlerden biri de heyelanlardır. Dünyada birçok kensel ve sanayi alanı değişik şekillerde ortaya çıkan heyelanların etkisi altındadır ve bunlar doğrudan kentsel alanlardaki yapıları, yol ve otoyollar ile demiryolları ve sanayi alanlarındaki fabrikaları etkileyebilmektedir. Bu tür alanlarda yapılacak jeofizik çalışmalarla heyelanın geometrisi, kayma yüzeyi, ortamın sıvı içeriği ve sıvının akış yönü ile jeolojik özellikleri hakkında bilgiler elde edilebilmektedir. Böylece heyelan yaratma olasılığı yüksek alanlar saptanmakta ve gerekli risk analizleri daha ayrıntılı olarak yapılabilmektedir.