Karstik Boşluk Aramaları

Yerleşim alanlarındaki mühendislik yapılar için en temel problemlerden biri de karstik ortamlar ve bu ortamların oluşturacağı karst boşluklarıdır. Bilindiği gibi dünya üzerinde belirli bölgelerde yaygın karst yapıları bulunmaktadır ve bu yapılar genelde önemli oranda kırık ve çatlaklar içermekte ve böylece karst gelişimi içinde önemli boşluklar ortaya çıkmaktadır. Bu boşluklar bazen göçme ve sızdırma gibi çok temel sorunlara neden olabilir. Özellikle karstik alanlarda kurulan baraj gövdelerinden olan kaçaklar ekonomik anlamda önemli bir sorundur. Bir yerleşim alanı ya da tarımsal sahalardaki karstik olaylara bağlı oluşan çökmeler önemi yadsınmayacak sorunlardır. Bu tür yerlerin saptanmasında jeofiziğin ayrı bir yeri vardır ve özellikle elektrik-elektromanyetik yöntemler bunların yorumlanmasında önemli bir yer tutar.