Çevre

ÇEVRESEL UYGULAMALAR

Gelişen kentleşme ve sanayileşme ile birlikte çevresel sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda yaşam için büyük öneme sahip yeraltı suları ve toprak kirlenmekte, birçok atık gizli biçimde gömülmektedir. Bu durum çevresel anlamda önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Jeofizik olumsuz bu tür durumların saptanmasında önemli ve etkili bir araştırma yöntemidir. Jeofizik yardımıyla yeraltında kirlenmiş akiferlerin belirlenmesi ve kirlenmenin doğrudan etkisinin ortaya çıkarılabilmesi için dönemsel analizler yardımıyla bunların incelenmesi, katı atık atımı düşünülen sahaların önceden yapılacak incelemelerle uygun yeraltı özelliklerine sahip yerlerin saptanması, katı atık depolanan sahaların peryodik incelemelerle çevreye olan etkisinin belirlenmesi, petrol depolama alanlarından oluşabilecek sızıntıların saptanması, yeri bilinmeyen ancak atık olabileceği düşünülen sahalarda gömülü olası katı atıkların saptanması gibi birçok konuda yapılan araştırmalarla sorunlar saptanabilmektedir.