Jeoloji

Jeolojik sorunlar günümüzde gelişen kentleşme ve sanayileşme ile her geçen gün daha da önemli duruma gelmektedir. Özellikle söz konusu alanların genelde zemin özellikleri, faylanma, yeraltısuyu gibi jeolojik sorunlara sahip olduğu düşünüldüğünde, bu tür alanlarda yapılacak jeofizik çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu tür incelemeler içinde en önemlileri aktif fay sistemlerinin görüntülendirilmesi, heyelan oluşturabilecek formasyonların belirlenmesi, çökel örtülerdeki birikim özelliklerinin ve bunların kalınlıklarının saptanması, jeomorfolojik amaçlı çalışmalar için yeraltının görüntülendirilmesi, paleo-kanal ve karstik boşluk gibi doğal oluşumların belirlenmesi, sığ yeraltı akiferlerinin saptanması, değişik hidrojeolojik sorunlar hakkında bilgi edinilmesi ve zeminlerde oluşabilecek sorunların ortaya çıkarılması gibi birçok alanda yapılacak jeofizik çalışmalardan oluşur. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak elektrik ve elektromanyetik yöntemler kullanılmakla birlikte, diğer jeofizik yöntemlerin uygulamaları da yapılmaktadır. Jeofizik incelemeler sonucu aranan yapı ya da çözülmesi beklenen sorun iki ve üç boyutta görüntülendirilmekte ve böylece yeraltındaki yapısal özellikler hakkında ayrıntılı yorumlar yapılabilmektedir.