Jeotermal

JEOTERMAL ARAMALAR

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan gereksinim, özellikle çevresel etkilerde göz önüne alındığında, her geçen gün artmaktadır. Jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynakları içinde büyük öneme sahiptir ve yapılacak ayrıntılı yerbilim çalışmaları ile jeotermal kaynağı oluşturan sistemin rezervuarı, taşıyıcı kırıkları ve diğer fiziki özellikleri belirlenebilmektedir. Özellikle jeofiziğin elektrik ve elektromanyetik yöntemleri ile yapılacak incelemeler sonucunda rezervuar ve ilişkili bölümleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinilebilmektedir. Günümüzde jeofizik çalışmalar yoluyla yapılacak yüksek ayrımlı jeofizik ölçümlerle;

 • Rezervuar derinliği ve boyutları,
 • Rezervuarın fiziki özellikleri ve kırıklardaki sıvı göçü ile ilgili bilgiler,
 • Kırık zonlarının özellikleri, kalınlık ve eğimleri,
 • Rezervuar dışındaki sığ akifer sistemlerinin belirlenmesi,
 • Rezervuar içindeki sıcaklık ve ortamın ısı akısı analizleri,
 • Üç boyutlu rezervuar modellemesi,
 • Rezervuardaki değişimlerin sürekli ölçümler yoluyla izlenmesi ve zamansal modellerin ortaya çıkarılması,
 • İşletim sırasında ortaya çıkacak kaçak jeotermal akışkanların saptanması,
 • Uygun sondaj yeri belirleme,
 • Enjeksiyon ve re-enjeksiyon sırasında ortaya çıkan kaçakların belirlenmesi,
 • Re-enjeksiyon sonrası ortamdaki değişimlerin dinamik ve zamansal olarak araştırılması

gibi birçok konuda ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir.