Deniz ve Göl

DENİZ VE GÖL ARAŞTIRMALARI

Denizel ve gölsel alanların içerdiği doğal kaynaklar açısından günümüzde büyük öneme sahiptir. Özellikle bu alanlara döşenen borular yardımıyla petrol ve doğalgaz gibi önemli maddelerin taşınması da bu alanlara bir ayrıcalık katar. Bu alanlar aynı zamanda kentler ve sınai alanlarla da doğrudan ilgilidir. Böylece bu tür alanlarda yapılan yerbilimsel çalışmalar her zaman için önemli olmuştur. Günümüzde yüksek ayrımlı jeofizik cihazlar sayesinde bu tür alanlarda ayrıntılı yerbilim çalışmaları yapılabilmektedir. Bu çalışmalar yardımıyla;

  • Deniz ve göl alanlarının altındaki jeolojik ve tektonik özellikler ortaya çıkarılmakta,
  • Özellikle sığ denizel ve gölsel alanlar mühendislik yapıların (tüneller, köprüler, boru hatları, liman ve çekek yerleri vb) yapılması açısından önemlidir. Ancak bu tür inşatlardan önce araştırılan alanın sığ yeraltı yapı özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu nedenle yapılacak yüksek ayrımlı jeofizik çalışmalarla bu tür yerler belirlenmekte ve gerekli mühendislik tasarımlara bir altlık olmakta,
  • Sığ denizel ve gölsel sahalardaki aktif faylanma sistemleri incelenebilmekte ve bunların haritalanması yolu ile bu tür alanlardaki tektonizma ile ilgili veriler toplanabilmekte,
  • Göl ve deniz altında bulunan arkeolojik ve kültürel miras yüksek ayrımlı teknikler yardımıyla incelenerek, deniz ya da göl tabanındaki bu tür varlıkların iki ve üç boyutlu görüntüleri elde edilebilmekte,
  • Batimetri haritaları ya da görüntüleri yardımıyla deniz altının morfolojik özellikleri ortaya çıkarılabilmektedir.