Maden

İnsanlığın gelişimi ile birlikte madencilikte gelişmiş ve günümüzde hammaddelere olan gereksinim artışı ile birlikte çok daha önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle sığ derinliklerde bulunan ve çıkarılması daha kolay olan maden yatakları büyük önem taşımaktadır. Yerbilimlerinde önemli bir araştırma dalı olan maden yataklarının incelenmesi, özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli maden ya da mineral kaynaklarının haritalanması önem taşıyan bir konudur. Günümüzde yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler yardımıyla bu tür zonlar ve oluşumlar ayrıntılı olarak araştırılabilmekte, iki ve üç boyutlu görüntüleri elde edilmektedir. Böylece yer altındaki yayılımları, özellikleri, ayrışmış zonlar ve benzeri fiziksel özellikleri belirlenen bu tür alanlar daha ekonomik olarak işletilebilmektedir. Bu çalışmalar yardımıyla;

  • Sığ kömür yatakları tabakalanma, derinlik, yayılım alanı ve örtü kalınlığı anlamında,
  • Sığ gaz yataklarının yayılım alanlarının saptanması ve uygun sondaj yerlerinin saptanması,
  • Demir, nikel, krom, uranyum, bakır, gümüş ve benzeri sığ derinliklerde bulunan madenlerin üç boyutlu yayılım alanlarının görüntülenmesi, uygun sondaj yerleri ve örtü kalınlıklarının saptanması,
  • Taş ocağı, mıcır ve benzeri malzemelerin yerlerinin saptanması, yayılım alanlarının belirlenmesi,
  • Mermer ocaklarında mermer kalitesinin saptanması, ayrışmış ve bozunmuş zonların belirlenmesi, yatağın uzanımının ortaya çıkarılması,
  • Değerli mineral yataklarının yerlerinin saptanması,
  • Madenlerdeki galerilerde oluşan problemlerin belirlenmesi ve yeni galeri açılacak yerlerin saptanması gibi konularda etkili sonuçlar elde edilmektedir.