Askeri Malzeme

ASKERİ MALZEME VE PATLAMAMIŞ NESNELERİN SAPTANMASI

Günümüzde dünyanın birçok yerinde temel sorunlardan biri de patlamamış ve gömülü durumdaki askeri malzemelerdir. Bunların çoğunu değişik özelliklerde sığ derinliklere gömülmüş mayınlar oluşturmakla birlikte, patlamamış bombalarda hedefler arasındadır. Bu malzemeler her yıl binlerce insanın sakat kalmasına ve ölmesine neden olmaktadır. Özellikle kara mayınlarının Asya ve Afrika kıtasındaki yaygınlığı bunların uzaktan algılama teknikleri ile saptanmasını ve buna bağlı olarakta imha edilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu tür yüzeye çok yakın konumda gömülü malzemelerin saptanmasında yüksek ayrımlı jeofizik yöntemler büyük önem taşımaktadır. Özellikle manyetometreler, metal detektörleri, radar cihazları ve benzeri elektromanyetik tekniklerle saptanan bu çalışmalardan çok verimli sonuçlar alınmakta ve gömülü bu tür malzemelerin yerleri, gömülü derinlikleri ve bazı fiziksel özellikleri (plastik, metal gibi) hakkında bilgi edinilebilmektedir.