Hakkımızda

GEOİM temelde yerbilimleri olmak üzere arkeolojik alan araştırmaları, mühendislik ve çevresel incelemeler, jeoteknik ve restorasyon amaçlı çalışmalarda gerekli yerbilimsel verileri ve yorumları kaliteli, ekonomik, akademik ve açıklayıcı nitelikte sunmayı kendisine amaç edinmiş bir araştırma, mühendislik, danışmanlık, yazılım ve inşaat şirketidir.

Günümüzde kentsel, sanayi ve tarımsal alanlar büyük öneme sahiptir. Ama bu alanlar aynı zamanda birçok yerbilimsel, çevresel, toprak ve yapısal sorunları da barındırırlar. GEOİM bu sorunların çözümünde sizin en yakın çalışma arkadaşınız olacaktır. Günümüzde sığ jeofizik araştırma teknikleri tüm dünyada önem taşıyan ve toplumların yerbilimsel gereksinimlerine en iyi yanıt veren yöntemler bütünüdür. Bu amaçla sığ jeolojik ve hidrojeolojik ortamların saptanması, kentsel-sanayi ve tarım alanlarının yüksek ayrımlı tekniklerle amaca uygun olarak incelenmesi, arkeolojik alanların ayrıntılı incelenmesi ve böylece bunların yeraltı dağılımlarının görüntülenerek aynı zamanda sit sınırlarının belirlenmesi, sığ maden yatakları ile taşocakları ve mermer sahaların araştırılması, mühendislik yapıların oturacağı alanın zemin özelliklerinin araştırılması, mühendislik yapılarda oluşan sorunların saptanması ve gerekli önlemlerin alınması için fizibilite çalışmaları yapılması, çevresel atıklardan kaynaklanan sorunların ivedi ve sağlıklı bir biçimde belirlenmesi, heyelan sahalarının incelenmesi ve heyelana neden olabilecek zonların saptanması, dolgu alanlar ile yeraltında gömülü boru ve diğer insan kaynaklı yapıların saptanması, tarımsal alanlarda toprak dağılımının fiziksel özelliklerinin haritalanması ve gerekli sulama ve gübreleme koşullarının jeofiziksel analizi amaçlı fizibilite çalışmaları ve adli tıp ile askeri alan araştırmalarında jeofizik uygulamalar olmak üzere birçok konuda yüksek düzeyli-kaliteli-yol gösterici ve sorun çözücü bir hedefi olan GEOİM daima sizlerin yakınınızda bulunacak ve sorunlarınızın çözümünde güvendiğiniz bir danışmanınız olacaktır.