Vizyon ve Misyon

MİSYON

Disiplinlerarası çalışma anlayışıyla yerbilimleri ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası projeler üretmek. Bilimi ve teknolojiyi yakından izlemek. Akılcı ve yaratıcı sonuçlar üretmek. Toplumsal sorumluluğun ve etik değerlerin farkında olmak. 

VİZYON

Öncü, yenilikçi, güvenilir, yetkin bir çözüm ortağı olarak, en iyi kalitede fiyat optimizasyonunu sağlayan etik değerlere bağlı uluslararası bir şirket olmak.